Omistajien taustaa

Vuorinen Marko

Koulutus: Betonirakenteiden korjaus ja rakennusfysiikka A (BY/FISE)
Työturvallisuus (TTK)
Paloturvallisuus, määräykset, ohjeet, käytäntö (RTC)
Rakennusten kosteusvaurioiden tutkiminen ja korjaaminen (TTL)
Purkutyöt linjasaneerauksissa (RTC)
Kylpyhuoneiden korjaus (RTC)
Arkkitehti Yo, TKK/ Aalto Yliopisto 1997-
Rakennusarkkitehti (AMK), valmistumisvuosi 1999
SA, paikkatieto- ja maanmittaustekniikka 1993
Rakennusalan työkokemus: 20 vuotta
Toimenkuvat: Arkkitehtisuunnittelu
Pääsuunnittelu
Rakennuttajatehtävät
Valvontatehtävät
Hankesuunnittelu
Rakennusalan konsulttitehtävät
Takuutarkastukset

 

Kukkonen Jari

Koulutus: Rakennusinsinööri (AMK)
Fisen myöntämä Rap-pätevyys (korjausrakennuttaminen)
Märkätilatöiden valvoja henkilösertifikaatti VTT-C-9596-27-13
Rakennusalan työkokemus: 30 vuotta
Toimenkuvat: Rakennuttajatehtävät
Valvontatehtävät
Rakennusalan konsulttitehtävät
Kuntotarkastukset
Takuutarkastukset