Rakennuttaminen ja valvonta

Corrector Oy tarjoaa ammattitaitoista ja asiakkaiden erityistarpeet huomioivia korjausrakentamisen rakennuttamis- ja valvontapalveluita.

Rakennuttamispalvelumme käsittävät projektinohjaukseen liittyvät asiantuntijatyöt aina esiselvitys- ja suunnitteluvaiheesta kohteen käyttöönottoon ja takuuaikaan saakka.

Tehtäviämme rakennuttamisessa ovat kustannusarvioiden laatiminen, projektikokonaisuuksien suunnittelu, aikataulutus, suunnittelun kilpailutus, suunnittelun ohjaus, urakoiden kilpailuttaminen ja hankintaneuvottelut, urakkasopimusten laadinta sekä urakoiden valvontatyöt.

Tarjoamme ammattitaitoiset asiantuntijat rakennusteknistä osaamista vaativiin projekteihin sekä taloteknisten alojen asiantuntijapalveluja laajan asiantuntijaverkostomme kautta erilaisiin hankkeisiin.

Tarjoamme sekä rakennus- että taloteknistä valvontaa. Työmaavalvonnalla varmistetaan urakkasuoritusten sopimuksenmukaisuus teknisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti tilaajan edun mukaisesti. Tällä tavoin ennaltaehkäistään riskejä ja vältetään suunnittelemattomien kustannusten syntyminen.

Toimimme rakennushankkeissa tilaajan ammattitaitoisena ja riippumattomana asiantuntijana, edustajana ja edunvalvojana.