Suunnittelupalvelut

Suunnittelupalvelumme kattaa kokonaisvaltaisen arkkitehtisuunnittelun, pääsuunnittelun, rakennesuunnittelun ja LVIAS-suunnittelun peruskorjaushankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheesta aina hankkeen toteutukseen saakka.

Suunnitelmat laaditaan tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Hyvällä suunnittelulla varmistetaan rakennuksen terveellisyys, turvallisuus ja energiatehokkuus. Myös kustannusrajoitukset huomioidaan tilaajan toiveiden mukaisesti.

Tarjoamme LVIAS-suunnittelua erilaisiin korjausrakentamiskohteisiin yhteistyökumppanien kautta. Suunnittelussa huomioimme nykypäivän kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset ja asiakkaan eritysvaatimukset. Huomioimme suunnittelussa hankkeiden yksilölliset lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet määrittelemme yhteistyössä tilaajan kanssa.

Huomioimme suunnittelussa myös investointikustannukset ja pyrimme siten mahdollisimman taloudelliseen ratkaisuun.